Yhdessä voimme jälleen tukea allergiatyötä

Yhdessä voimme jälleen tukea allergiatyötä


Perinteitään kunnioittaen DILLING lahjoittaa jälleen 20 % Black Fridayn myyntituotosta hyväntekeväisyyteen. Tuemme jo toista vuotta peräkkäin Suomessa Allergia-, Iho- ja Astmaliittoa, jonka tehtävänä on parantaa allergisten, astmaatikkojen, eri tavoin herkistyneiden sekä erilaisia, myös harvinaisia ihotauteja sairastavien ja heidän läheistensä elämänlaatua ja edistää heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan.

Allergiset sairaudet ovat yleisimpiä kroonisia sairauksia ja maailmanlaajuisesti ne vaikuttavat päivittäin miljoonien ihmisten elämään. Suomessa astma on yleisin krooninen hengitystiesairaus, ja tutkimusten mukaan joka kymmenes aikuisikäinen sairastaa astmaa. Lisäksi allergiat ja astma ovat yleisimpiä sairauksia niin lapsilla kuin aikuisilla, ja arvioidaan, että joka kolmas aikuinen on kärsinyt allergisista oireista.

Vaikka allergiset sairaudet eivät usein ole hengenvaarallisia, ne voivat aiheuttaa erilaisia reaktioita ja heikentää elämänlaatua.

Allergioita koskevat tutkimukset ovat aina lähellä sydäntämme, erityisesti koska asiakkaamme pitävät tuotteitamme ihoaan vasten.

Meillä on yrityksessämme myös omakohtaista kokemusta allergioista, sillä värjäämömestarimme Birthe Jensen allergisoitui jo 1980-luvulla formaldehydille. Siitä lähtien olemme työskennelleet intohimoisesti kehittääksemme prosesseja, jotka turvaavat vastuullisen ja allergiaystävällisen tuotannon. Se tarkoittaa, että sinä asiakkaana saat aina tuotteet, jotka on värjätty ilman raskasmetalleja, kuivattu yksinomaan ilmalla, ja lisäksi kaikki villan kutittavat karvat on vielä poistettu ympäristöystävällisellä entsyymikäsittelyllä.

Vaikka monet ihmiset kärsivät Suomessa allergioista tai allergisista liitännäissairauksista, huomiotta jää usein se tosiasia, miten nämä sairaudet voivat vaikuttaa elämänlaatuun. Tähän me haluamme, yhdessä asiakkaidemme kanssa vaikuttaa.

Tehdessäsi tilauksen verkkokaupassamme perjantaina 27.11.2020, lahjoitamme 20 % päivän myyntituotosta Allergia-, Iho- ja Astmaliitolle. DILLING-asiakkaana saat aina laadukkaan ja ympäristöystävällisen tuotteen, mutta tänä perjantaina tuet myös hyvää asiaa ja autat keräämään rahaa Allergia-, Iho- ja Astmaliitolle ja heidän työlleen paremman arjen takaamiseksi allergisille ja astmaatikoille.

Kysyimme Sirpa Pajuselta, Allergia-, Iho- ja Astmaliitosta, kuinka viime vuoden lahjoitukset käytettiin ja kuinka he aikovat käyttää DILLINGin Black Friday 2020 -lahjoituksen.


Yhdessä voimme jälleen tukea allergiatyötä


Miten järjestönä voitte auttaa jäseniänne?

Tehtävämme on parantaa allergisten, astmaatikkojen, eri tavoin herkistyneiden sekä erilaisia, myös harvinaisia ihotauteja sairastavien ja heidän läheistensä elämänlaatua ja edistää heidän yhteiskunnallisia oikeuksiaan.


Mihin DILLINGin lahjoitus vuonna 2019 käytettiin?

Saimme tosiaan Dillingin lahjoituksena 923 euroa vuonna 2019. Nämä rahat käytettiin anafylaksiaa sairastavien jäseniemme anafylaksiarannekkeiden hankkimisen osarahoitukseen. Anafylaksia on vakava allerginen reaktio, jonka tunnistaminen voi olla ulkopuolisille vaikeaa. Ranneke auttaa kertomaan muille anafylaksiasta ja saamaan nopeammin oikeanlaista ensiapua reaktion sattuessa.


Miten DILLINGin lahjoitus voi auttaa järjestönne työtä?

Dillingin lahjoituksella voidaan mahdollistaa allergiaa, astmaa ja erilaisia ihosairauksia sairastaville tietoa, tukea ja vertaisuutta. Suomessa jopa joka kolmas astmaatikko sanoo joutuneensa olemaan poissa töistä tai opiskelusta astmansa vuoksi viimeisen vuoden aikana. Vertaistukitapahtumien mahdollistaminen nousee tässäkin tilanteessa tärkeään rooliin. Stigman taittaminen, joka liittyy ihoon ja ihon sairauksiin on tärkeä Allergia-, iho- ja astmaliiton tehtävä sekä kannustaminen rohkeuteen olla juuri sellainen kuin on.


Työ, jota tuemme yhdessä

Edistämme allergisten, astmaatikkojen ja erilaisia, myös harvinaisia ihotauteja sairastavien sekä heidän läheistensä elämänlaatua ja yhteiskunnallisia oikeuksia.

Toimimme potilas- ja edunvalvontajärjestönä. Valvomme jäseniemme ja sairastavien yhteiskunnallisia etuja, jaamme ajankohtaista tietoa sairauksien ehkäisemiseksi sekä hoidon ja hyvinvoinnin kehittämiseksi. Toimimme turvallisen elinympäristön, luontoyhteyden ja terveellisten elintapojen puolestapuhujana.

allergia.fi.