Liian vähän huomiota elämänlaatuun

Meille DILLINGillä on ilmiselvä valinta tukea työtä astman ja allergioiden eteen, olemmehan tehneet töitä jo yli 20 vuotta valmistaaksemme herkällekin iholle sopivia kemikaalivapaita vaatteita. Meille merkitsee paljon se, että voimme tukea asian parissa työskenteleviä järjestöjä, kuten Suomen Allergia-, Iho- ja Astmaliittoa. Pyysimme lääkäri ja professori Howraman Meterania kertomaan, miten tuella voi vaikuttaa. Tässä artikkelissa hän viittaa Tanskaan ja tanskalaisen Asthma-Allergy Denmark -järjestön työhön.


Howraman Meteranin haastattelu


För lite fokus på livskvalitet


Yleisten sairauksien torjuntaan ja tutkimukseen ei ole koskaan tarpeeksi rahaa. Ja kukaan ei halua vertailla ja väittää, että heidän sairautensa on tärkeämpi kuin jonkun toisen sairaus. Mutta on tosiasia, että jotkut potilasryhmät saavat enemmän huomiota ja resursseja kuin toiset.

- Joskus hiljaa itsekseni toivon, että astma ja allergiat eivät jäisi niin paljon varjoon, vaan olisivat aihealueena näkyvämpiä ja kiinnostavampia kuin ne nyt ovat. On totta kai helppoa ymmärtää sairauden vakavuus silloin, kun on kysymys elämästä ja kuolemasta. Mutta vaikka noin miljoona tanskalaista kärsii vakavista allergioista tai astmasta, silti niihin ei kiinnitetä riittävästi huomiota, kertoo lääkäri ja professori Howraman Meteran, Tanskan Herlevin ja Gentoften sairaalan keuhkosairauksien osastolta.

Hän korostaa, ettei yksikään potilasryhmä ole tärkeämpi kuin toinen. Tosiasia on, että astman ja allergioiden hoidossa eletään nyt vaikeita aikoja. Enää ei erikoistuta allergologiaan (allergisten keuhko- ja ihosairauksien sekä sisäilman aiheuttamien terveyshaittojen erikoisala), eikä tutkimustoimintaa ole tarpeeksi, mistä loppujen lopuksi kärsivät eniten astma- ja allergiapotilaat, jotka joutuvat usein odottamaan hoitoja liian pitkään.

- Tähän aihealueeseen on vain yksinkertaisesti kiinnitetty liian vähän huomiota. Hoito on vain yksi asia ja toinen ihan yhtä tärkeä asia, johon vielä vähemmän kiinnitetään huomiota, on elämänlaadun heikkeneminen. Astmasta ja allergioista kärsivät kaikenikäiset ja yleensä vielä koko elämänsä ajan. Niihin ei ole olemassa leikkaushoitoja, joilla pääsisi ongelmasta näppärästi eroon ja voisi vain jatkaa elämäänsä, toteaa Howraman Meteran.

Howraman Meteranin mukaan Tanskassa ‘Asthma-Allergy Denmark’ on todellisuudessa ottanut vastuun julkiselta terveydenhuollolta jäsenilleen tiedottamisesta, tutkimuksista ja jäsentensä auttamisesta.

- He ottavat suuren vastuun välittäessään tietoa ja neuvoessaan potilaita, jotka tarvitsevat apua juuri nyt, eivätkä voi odottaa 9–12 kuukautta saadakseen ajan erikoislääkärille.

SIKSI JOKAISELLA SENTILLÄ ON MERKITYSTÄ ASTHMA-ALLERGY -JÄRJESTÖLLE.

- Kun keskitämme enemmän varoja astman ja allergioiden hoitoon, voimme lopulta vaikuttaa alan arvostukseen ja sitä kautta lisätä lääkäreiden ja sairaanhoitajien kiinnostusta erikoistua tälle alueelle. Tämä kaikki auttaa heitä, jotka arjessa kamppailevat allergioiden ja astman kanssa, Howraman Meteran kiteyttää.